Cenník

Cenník služieb
Štartovné 0,70 €
Sadzba 1 0,85 € / km
Sadzba 2 1,00 € / km
Stojné 10,00 € / hod.
Batožina 0,50 € / ks
Minimálne jazdné  2,00 €
Znečistenie interiéru 30,00 €

Cesty na dlhšie trasy po vzájomnej dohode.